Thứ Bảy, tháng 7 31, 2010

bản đồ (giúp HT)


Đường đỏ đây, các anh cứ phi theo đường này là đúng (mặc dù tôi chưa đi bao giờ :-) phán thì giỏi), nếu đúng đề nghị TQ cắt ảnh cho xuóng dưới và xoá bài này đi hộ.

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

@Bác Tt: đúng thì đúng rồi. Nhưng mà em cứ để bài của bác. Cuối năm em tổng kết "có x bài, x lời góp" cho Bạn Trường Trỗi của mình lên hạng :-)