Thứ Ba, tháng 6 02, 2009

Báo QĐND thứ 2, 1/6/2009, có bài viết về DMĐ

Trang 8 báo ra ngày 1/6/2009 có bài "40 năm sự nghiệp ca hát của Dương Minh Đức". Mời bạn vào đây rồi chọn "trang 8" và "ngày 1/6"!

Không có nhận xét nào: