Thứ Bảy, tháng 6 21, 2008

Nhà Lê

Một vài số liệu về nhà Lê (để tham khảo).
Nhà Lê tồn tại 360 năm với 27 đời vua, có lẽ phải nói là 27 đời rưỡi mới chính xác, vì có 1 vị làm vua tới 2 “lượt” là Lê Thần Tông (1619-1643 và 1649-1662).

Nhường ngôi
: Có 3 vị lui về làm Thái thượng hoàng là Thần Tông - đời thứ 17, Hy Tông - đời thứ 21, Dụ Tông - đời thứ 22.
Thọ
: Có 6 vua thọ trên 40 tuổi là Thái Tổ - đời thứ 1 (48 tuổi), Thánh Tông - đời thứ 5 (55 tuổi), Hiến Tông - đời thứ 6 (43 tuổi), Anh Tông - đời thứ 14 (41 tuổi), Thần Tông - đời thứ 17 (55 tuổi), Hiển Tông - đời thứ 26 (69 tuổi).
Đoản mệnh
: Có 7 vua chỉ sống không quá 20 tuổi là Thái Tông - đời thứ 2 (19 tuổi), Nhân Tông - đời thứ 3 (18 tuổi), Túc Tông - đời thứ 7 (16 tuổi), Cung Hoàn - đời thứ 11 (20 tuổi), Chân Tông - đời thứ 18 (19 tuổi), Huyển Tông - đời thứ 19 (17 tuổi), Gia Tông - đời thứ 20 (14 tuổi)
Lên ngôi sớm
: Có 5 vua lên ngôi từ 10 tuổi trở xuống là Thái Tông - đời thứ 2 (10 tuổi), Nhân Tông - đời thứ 3 (1 tuổi), Chiêu Tông - đời thứ 10 (10 tuổi), Thế Tông - đời thứ 15 (6 tuổi), Gia Tông - đời thứ 20 (10 tuổi).
Bị giết
: Có 8 vua chết vì bị giết là Nghi Dân (đời thứ 4), Uy Mục (đời thứ 8), Tương Dực (đời thứ 9), Chiêu Tông (đời thứ 10), Cung Hoàn (đời thứ 11), Anh Tông (đời thứ 14), Kính Tông (đời thứ 16), Lê Đế Duy Phường (đời thứ 23).
Thời gian trị vì lâu nhất và ngắn nhất
: Hiển Tông - đời thứ 26 (trị vì được 46 năm), Nghi Dân - đời thứ 4 (trị vì được 8 tháng), Túc Tông - đời thứ 7 (trị vì được 6 tháng).

Giai đoạn “Lê sơ” gồm 11 đời đầu (kéo dài trong 100 năm) nhìn chung là thịnh. Giai đoạn sau từ đời thứ 12 trở đi suy dần. Các sử gia gọi giai đoạn sau là “Lê trung hưng” e chừng chưa chuẩn.

Đời

Họ tên thật

Đời

Họ tên thật

1

Lê Lợi

15

Lê Duy Đàm

2

Lê Nguyên Long

16

Lê Duy Tân

3

Lê Bang Cơ

17

Lê Duy Kỳ

4

Lê Nghi Dân

18

Lê Duy Hựu

5

Lê Tư Thành

(17,5)

(như 17)

6

Lê Tranh

19

Lê Duy Vũ

7

Lê Thuần

20

Lê Duy Cối

8

Lê Tuấn

21

Lê Duy Hiệp

9

Lê Oanh

22

Lê Duy Đường

10

Lê Y

23

Lê Duy Phường

11

Lê Xuân

24

Lê Duy Tường

12

Lê Ninh

25

Lê Duy Thận

13

Lê Huyên

26

Lê Duy Diêu

14

Lê Duy Bang

27

Lê Tư Khiêm và/hoặc Lê Duy Kỳ?

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

@ HCQ: Anh có bức xúc về nhà Hậu Lê hay sao mà post bài sưu tầm này zdậy!! Hay anh cũng là hậu duệ nhà Lê? Thông báo cho ACE bíết đi chớ!!!

Tư SG

Nặc danh nói...

Lê Chí Quang

Nặc danh nói...

Các đời nhà Lê luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước ta, đừng lẫn lộn các thời kỳ : Đinh - Lê - Lý - Trần - Lê - Hồ - Lê - Nguyễn - ...

HMK6

Nặc danh nói...

3 giai đoạn nhà Lê: tiền Lê - Lê Hoàn, "trung Lê" - 27 đời rưỡi như bài viết, "hậu Lê" - Lê...
2 giai đoạn nhà Nguyễn: "tiền Nguyễn" - Nguyễn Hoàng, "hậu Nguyễn" - Nguyễn...

Nặc danh nói...

Có 2 giai đoạn nhà Hồ: "tiền Hồ" - Hồ Quý Ly, "hậu Hồ" - Hồ...

Nặc danh nói...

Theo thóng kê này thì vua hi sinh sớm quá, ông già nhất có 69, ông kế có 55. Chắc làm vua vất vả. Làm lính Trỗi sướng hơn. Có ông làm vua lúc 1 tuổi thì ngồi bô chứ ngồi ngai vàng sao được. Cơ khổ.

Nặc danh nói...

@HAMEOK6: Hà... hà... Hiểu ý anh rùi.
Lê nào cũng là Lê, dù ở Quảng Trị hay Simbirsk cũng dzậy.

Khà... khà...
Anh Tư bèn tự thưởng cho mình 1 ly Gò Đen, ai khen nấy Phan Đình rót.
Khà ... à... à... Đã wá!!!

Nặc danh nói...

Làm vua khổ là cái chắc, ko yểu mới là chuyện lạ. Vì sau?
Sức người chứ có phải sức mấy pác "K7" đâu.

Ôi chao!!

Tư SG

Nặc danh nói...

Ở Việt nam, nhà Lý, Trần, Lê trị vì khá lâu, trong đó nhà Lê lâu nhất. Rất tiếc cho nhà Lê là sự độc quyền lãnh đạo chỉ được 11 đời. Tới 1527 Cung Hoàn bị nhà Mạc cướp ngôi và thế là từ đời thứ 12 trở đi cứ búi xùi xùi, cho tới thời Chiêu Thống thì hỏng hẳn.
HCQuang

Nặc danh nói...

Em dốt nên không biêt ông Lê Nin thuộc đời nào mà thấy treo hình khắp nơi?

Nặc danh nói...

Lê nin đời "hậu Lê", gồm Lê nin, Lê Duẩn, Lê...
Thời mà Việt sử ghi là "hậu Lê" tôi nhất trí đổi thành "trung Lê".
HCQuang

Nặc danh nói...

Vậy ra mình đang sống đời nhà Nông?

HMK6

Nặc danh nói...

@a HChí: Vậy thời "Mạt Lê" là thời lào?