Thứ Bảy, tháng 6 21, 2008

Họp mặt k5 Hà Nội

Theo "lệnh" của BLL k5, trưa thứ bảy có cuộc họp mặt tại quán bia Hải Xồm Nguyễn Đình Chiểu. Ngồi tận tầng thuợng, hơi nóng nhưng vui vì có anh Sĩ Ẩn (cựu TSQVN thời chống Pháp, tuổi nghe đâu đã qua "bảy xị") cùng 2 bạn gái Xuyên, Hoa. Lính ta đến 30 đồng chí kèm theo con trai Hoàng Quốc Hùng. Cũng có chút bia và vodka HN. Vừa đủ, không ép. Vui!
Anh em nhớ những phụ huynh và thầy bạn (chú Sáu Dân, bạn Phạm Lê Trực) vừa đi xa, nhắc lại chuyện Nam Tiến trở về cuộc sống trong sự đùm bọc của anh em và gia đình, những việc hiếu hỷ đã làm trong năm. Phần quan trọng: góp quỹ cho trường và phát động ủng hộ xây nhà văn hoá ở Mỹ Yên, Đại Từ; chuẩn bị cho "Thịt lướng" tập 3...
Tận 14g mới tan. Anh em chúc nhau giữ gìn sức khỏe để gặp nhau lần sau!

Không có nhận xét nào: