Thứ Sáu, tháng 8 19, 2011

Thư lạ từ Sex...

...í lộn, từ Séc.
Mấy hôm nay thỉnh thoảng lại nhận được cái thư lạ với tiêu đề (không có chủ đề).

Thường là tôi vứt nó vào thùng thư rác luôn. Nhiều người gửi khác nhau, nhưng địa chỉ thì trong 5 cái thí dụ đã có 3 cái từ Séc và Slovak(?), với tên miền là .cz và .sk.
Trong thư là đường dẫn tới trang web, rất có thể là sex thật?
Có bác nào nhận được những thư như thế này? Tôi tin là nhiều. Nguồn gửi thư này chắc chắn bị nhiễm con "virus gửi thư", rồi các bác nhận được lại tiếp tục trở thành nguồn gửi thư tương tự cho các địa chỉ quen của mình.

1 nhận xét:

hoa binh nói...

Pác chưa vào trang nào hết à? Các babes nổi tiếng của làng Porn Hoa Kỳ có nhiều cháu Séc và Hung lắm đó.
Nghía một phát xem sao!

4 SG