Thứ Sáu, tháng 8 26, 2011

Cầu Bãi Cháy về sáng

Anh QT đưa ảnh cầu Bãi Cháy về đêm

thì tôi lại đưa ảnh cầu đó về sáng, khi mặt trời còn chưa lên.
Khi nhân dân đi ngủ thì tắt bớt đèn cho khỏi lãng phí điện. Nên nó thế!

Không có nhận xét nào: