Thứ Năm, tháng 8 04, 2011

Cù Huy Hà Vũ: Từ góc nhìn của một người Việt hải ngoại

Bài của Trần Chung Ngọc (đã biên tập) đăng trên PetroTimes.vn
Không quan tâm tới CHHV, qua "cái nhìn" này ta có thể nghĩ được một số điều có ích.

Không có nhận xét nào: