Thứ Sáu, tháng 8 26, 2011

Dỡ bỏ chặn mạng?

Tình cờ chuột vào một trang mạng chuyên môn đọc mới phát hiện ra nó là dòng blogspot.com. Mà sao đọc được hè? Thử vào trang này cũng đọc được luôn. Chắc có lẽ rào chặn mạng đã được dỡ bỏ.

2 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Hix, 9h20 lại chặn lại rồi!

VNQ nói...

Tuwowngr heets chawnj, laij phair dungf opera. Chuoois quas.