Thứ Tư, tháng 8 10, 2011

Google cũng chuyển các dữ liệu của châu Âu cho các nhà chức trách Mỹ

Nguồn Google also passes on European data to US authorities
Google đang làm cho dữ liệu được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu của châu Âu của mình có khả năng truy cập được đối với các nhà chức trách tại Mỹ. Khi được tạp chí tiếng Đức là WirtschaftsWoche hỏi, một người phát ngôn của công ty nói rằng Google đã chuyển các dữ liệu của người sử dụng châu Âu cho các cơ quan dịch vụ tình báo Mỹ trong một số trường hợp.
Các luật của Mỹ như Luật Yêu nước đòi hỏi các công ty nằm tại quốc gia này làm cho dữ liệu thậm chí được lưu trữ ở nước ngoài có thể truy cập được đối với các nhà chức trách Mỹ. Vào tháng 06, Microsoft đã thừa nhận chuyển các dữ liệu của các khách hàng châu Âu từ dịch vụ đám mây Office 365 cho các bộ của chính phủ Mỹ.
Cùng lúc, những người chủ trương bảo vệ dữ liệu đã chỉ ra một xung đột giữa qui định chống khủng bố của Mỹ và luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu đòi hỏi những người sử dụng phải được thông tin nếu các dữ liệu của họ bị truyền cho các bên thứ 3. Những lo lắng cũng được thể hiện bởi các thành viên của Nghị Viện châu Âu. Không có bình luận chính thức nào cho tới nay được các nhà chức trách Mỹ đưa ra.
(đọc bài tiếng Việt)

Không có nhận xét nào: