Thứ Sáu, tháng 11 01, 2013

Thông báo: Lập Quỹ Tiết kiệm 45 năm Nhập ngũ K4

Như đã nói ở bài trước về việc lập Quỹ Tiết kiệm Gặp mặt 45 năm Nhập ngũ K4, được sự đồng tình của một số bạn và một số đã gửi tiền, xin chính thức thông báo nhận tiền anh em gửi.

Nguyên tắc gửi quỹ tiết kiệm:
- cá nhân đóng vào, tập thể tham gia cuộc gặp hưởng (nếu cuộc gặp được tiến hành)
- Nhóm bạn quản lý Quỹ có tôi (HT) làm đại diện thu quỹ và 2 bạn HV.Thắng và PH.Thuận kiểm toán thu.
- Mỗi người góp sẽ được ghi nhận và có quyền yêu cầu kiểm toán xác nhận mỗi lần góp cũng như toàn bộ phần của mình.
- Không công khai số tiền đã góp được cho đến khi đóng quỹ vào ngày 31/5/2014.
- Tổng số tiền góp sẽ được công khai vào ngày đóng quỹ để chuyển cho Ban LL k4 sử dụng cho cuộc gặp như đã dự tính.
- Nếu cuộc gặp không được tổ chức, Quỹ không có điều kiện giải ngân đúng mục đích thì sẽ trả lại tiền cho các cá nhân đúng số tiền đã góp không có lãi.
- Trường hợp do bất khả kháng người góp tiền không tham dự được cuộc gặp sẽ được hoàn trả.

3 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Thông báo này được "treo" mở mục "Bạn bè" cột địa chỉ bên trái trang tin để thường xuyên tìm đọc được.

HữuThành.Nguyễn nói...

Sẽ không thông báo người gửi "tiết kiệm" vì bí mật riêng tư :-)

HữuThành.Nguyễn nói...

Sáng nay có dịp nói chuyện với JM v/v tổ chức gặp mặt năm tới.
JM nặng lo về nội dung và tổ chức, tiền các bạn khá xúm lại bao được, nên lại đỡ lo.
Tôi lo nhiều về "năng lực vận động" cá nhân mỗi người, sợ là nhiều bạn phải cố gắng rùng mình :-)