Thứ Hai, tháng 11 04, 2013

Mẩu tâm sự của Bùi Hồng Thanh

Hồng Thanh với tôi có email qua lại. Có chút tâm sự về bạn Trỗi đưa ra chung cùng xem để biết về bạn. Chắc Hồng Thanh (HT.r, viết tắt cho ngắn và... bí mật :-) không phản đối.
...Chậm nhất là cuối tháng 12 năm nay mình về nước hẳn. Nhất định mình sẽ tham gia gặp mặt 45 năm ngày nhập ngũ K4 rồi. Năm 1969, mình cũng nhập ngũ cùng các bạn K4(*). Mình còn nhớ hôm đó lễ nhập ngũ được tổ chức ở ngôi nhà cổ trước mặt K54, nay là nơi bán bia hơi. Bác Tạo, bố của Tương Lai (?) lên phát biểu dặn dò bọn mình. Sau đó cả bọn lên xe vào Hà Đông. Xe cho cả bọn xuống cầu Tó, rồi hành quân bộ vào Làng Tó (hay Cự Đà gì đó). Bọn mình vào phiên chế ĐT4 ĐHQY, tiểu đoàn 7 do ông Trần Xuân Nẩy làm Tiểu đoàn trưởng.  Mình ở cùng nhà dân với Trần Hòa Bình (Bình béo). Một tháng sau, mình có giấy gọi đi học Liên Xô trong thành phần đoàn sinh viên Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lúc đó bố mình hoạt động nội thành Sài gòn). Sau khi xuất ngũ, tháng 9, đi chuyến vét sang Tashkent học dự bị đại học, gặp Lê Tất Thắng, Vương Vĩnh Định, Trần Minh Dũng, Nguyễn Hùng Linh K4 Trỗi ở bên ấy từ đầu năm học.

(*) Tôi không biết HT.r cũng nhập rồi xuất ngũ ngay nên viết với HT.r là "anh không nhập ngũ"

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

HT r:A. nhớ lắm,nhưng có chi tiết quên:Hôm đấy cho về nhà,sau đến tháng 7 mới vào Trường ĐHQY!Nhưng không phải ở Làng Tó mà ở Nhân Hòa,Lúc này C Trưởng tôi quên,nhưng D Trưởng là Ông Lê Lương Vinh,người Thanh Hóa./TBK4