Thứ Hai, tháng 11 04, 2013

Modem Trung Quốc D-Link, Tenda chứa lỗ hổng gián điệp

Tin trên trang ICT News. Các anh nào dùng các mẫu modem D-Link bao gồm DIR-100, DI-524, DI-524UP, DI-604S, DI-604UP, DI-604+ và TM-G5240 và hai mẫu modem khác của Planex, là BRL-04UR và BRL-04CW thì nên làm theo lời khuyên của Công ty D-link thúc giục người dùng vô hiệu quyền truy cập modem từ xa nếu không cần thiết.
Theo cách mà D-link đã làm thì có vẻ như đây là một lỗi vô tình, họ sẽ nhanh chóng ra bản cập nhật phần mềm trong thiết bị để khắc phục. Còn nếu thực sự họ tạo cổng hậu thì không biết bao giờ mới an toàn.
Khi nào cái "phần sụn" (fỉrmware, không cứng không mềm, một cách gọi phần mềm vận hành thiết bị) là phần mềm nguồn mở hoàn toàn để người quan tâm có thể soi kỹ thì khi đó mới có thể tin được. Mà cũng không đơn giản.
Khó thế. Chỉ hi vọng một điều là mình chả có gì quý để bị đánh cắp :-(

Không có nhận xét nào: