Thứ Hai, tháng 11 11, 2013

Kế hoạch viếng Đại tướng 49 ngày

Thông báo của VH.Bình:
Các bạn đã đăng ký đi Vũng Chùa viếng bác Giáp vào dịp 49 ngày, xin nộp tiền cho VH.Bình: 1,2 triệu đồng/người (bao gồm thuê xe 45 chỗ/gần 40 người đã đăng ký, 2 đêm ngủ KS, 4 bữa ăn chính).
Có thể nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại các phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank:

Tên TK: Vu Hoa Binh
Số TK: 020014197789
Ngân hàng: Sacombank
Chi nhánh: Ly Nam De

Nếu kế hoạch thay đổi không sử dụng hết tiền sẽ hoàn trả.
Việc đóng tiền trước 15/11 khẳng định bạn sẽ tham gia chuyến đi.
Cám ơn bạn nào không đi mà báo lại sớm để giúp chúng tôi tổ chức được chu đáo cho các bạn tham gia.

Không có nhận xét nào: