Thứ Sáu, tháng 11 22, 2013

Viếng 49 ngày Bác Văn

Như các bạn đã biết, chúng ta đã tổ chức chuyến đi về Quảng bình viếng mộ Bác Văn vào dịp gia đình tổ chức  49 ngày  và lễ cầu siêu cho Đại tướng, chuyến đi có đại diện các khóa 4,5,8 và  một số bạn k9 là phu nhân và bạn của bạn Trỗi. Thời tiết không thuận lợi trong ngày đi nhưng sáng nay, khi đoàn vào Vũng chùa viếng  bác, may mắn là thời tiết khá đẹp, đoàn đã vào viếng như các đoàn nhân dân và cựu chiến binh khác,  lần này viếng ở khu lan can gỗ phía dưới thắp hương, dâng hoa  theo sự hướng dẫn của đơn vị  bảo vệ.  Sau đó Bạn Hạnh Phúc từ quê ra kịp và  đưa được một số bạn vẫn còn ở lại lên khu mộ Bác Văn  dâng hương và vái lạy người anh hùng dân tộc. Hiện nay đoàn đã ra đến Vinh, tiếp tục chương trình như dự định là gặp gỡ, giao lưu với các bạn Trỗi sống ở Vinh. Mời các bạn xem vài chiếc  ảnh nóng hổi.3 nhận xét:

Q.MF nói...

@TQtrung: Muội thấy có đại diện Trỗi K7 từ SG ra dự về đang dừng ở Huế mà? Chắc không đi cùng đoàn nên đại ca không biết.

TQtrung nói...

Quế@Không gặp các bạn k7 em ạ, bọn anh vào viếng từ sáng

HữuThành.Nguyễn nói...

KV đi với cậu Dương từ ĐN ra viếng từ chiều ngày 20, trước bạn Trỗi 2 ngày.