Chủ Nhật, tháng 11 03, 2013

GẶP MẶT CÁC THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20 - 11

THÔNG BÁO CỦA BLL TRƯỜNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20 - 11
BLL Trường cùng BLL các Thầy Cô - CBCNV và BLL các Khoá tổ chức ngày 20 - 11 kết hợp với buổi gặp mặt truyền thống của các Thầy Cô, CBCNV Trường Trỗi phía Bắc quanh Hà Nội sau khi nhận được lời mời của Thầy Trần Nguyệt (Nguyên là giáo viên Trung văn), mời toàn thể các Thầy Cô, CBCNV và học sinh Trường Trỗi lên thăm quan trang trại của gia đình Thầy ở Ba Vì, Hà Nội. BLL Trường Trỗi hết sức cảm ơn Thầy Trần Nguyệt, đồng thời thống nhất với các Thầy Cô tổ chức học sinh các Khóa tham dự, giao lưu, gặp mặt cùng các Thầy Cô, CBCNV của Trường.
(Để xem chi tiết mời bấm vào đoạn dẫn ở trên)

Không có nhận xét nào: