Thứ Hai, tháng 10 28, 2013

Về sách SRTKL 4

Hôm nay với tư cách chủ trang Bạn Trường Trỗi tôi được mời tham dự buổi làm việc của Ban LL Trường, Ban Biên Tập SRTKL 4 với Ban LL các khóa.
Liên quan tới các trang mạng cuộc họp đã xác định:
- các trang mạng bạn Trỗi là một nguồn bài cho SRTKL 4
- các bài được tuyển chọn theo hai cách: tác giả tự đề nghị xuất bản bài đã đăng trên trang của mình; hoặc bài đã đăng trên trang được bất kỳ ai giới thiệu để BBT tuyển.
- Trường hợp bài được tuyển thì tác giả sẽ được BBT liên lạc để làm các thủ tục xuất bản và biên tập trên tinh thần tôn trọng và đảm bảo quyền tác giả.
Xin thông báo để các bạn biết và chuẩn bị nếu tham gia.

1 nhận xét:

Việt nói...

Ban BT đã hiểu ra những điều sơ đẳng của việc làm sách. Cám ơn !