Thứ Ba, tháng 4 10, 2012

Tang ma đầu tuần

Không biết thế nào mà tuần này lắm ma chay, vắng hẳn cưới xin? Ma chay là chuyện các cụ, cưới xin là chuyện các cháu. He he, chuyện bọn bạn Trỗi mình thì cả hai đều không phải lúc :-)
Hôm qua tiễn cụ Ngoạn nhà anh ĐC "ra đồng". Hôm nay cúng 49 ngày cụ Hiệu nhà anh VH. Trong SG còn đưa tiễn mẹ anh TrL nữa.
Anh VH chỉ báo một vài bạn đến, vì nhà chật mà họ hàng con cháu, bạn bè cơ quan của các anh chị nhiều. Bạn bè với nhau, thông cảm chứ có sao đâu.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

@TQ: Đến chia buồn với bạn được là tốt,có Anh còn "đi trước" các Cụ lấy đâu ra mà dự chứ...?TBK4