Thứ Năm, tháng 1 26, 2012

Tây Thiên một cõi đi về

Bài trên VietnamNet, thực ra giới thiệu cáp treo sẽ phục vụ từ mùa lễ hội này 15/2 Âm lịch. Tuy thế bài cũng nêu được những nét đáng chú ý về điểm du lịch Phật giáo này, cả về lịch sử lẫn phong cảnh.
Từ gần 20 năm nay tôi đã đến đây nhiều lần. Điều đáng buồn nhất là nhà nhà khai thác thủy điện cá nhân máy Tầu làm hỏng hẳn một con suối đẹp.
Cáp treo sẽ đi trên dòng suối, để hệ thống thủy điện này chọc gai vào mắt du khách chăng? Để yên xem sao!

Không có nhận xét nào: