Thứ Hai, tháng 1 16, 2012

Đã giúp bạn Trần Tất Thắng

Tin nhắn của Vũ Hòa Bình, Trưởng Ban LL phía Bắc: "Bình và Trung Nghĩa đã chuyển 27 triệu cho anh chị của Thắng, cũng đã trao đổi về cách sử dụng. Bàn giao theo đúng thủ tục tài chính."

Như thế là Bạn Trỗi trước Tết này đã có một giúp đỡ nho nhỏ cho anh Thắng với mong muốn "giảm nhẹ tai ương" mà anh đang phải chịu.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

@VHB: Tại sao các Ông phải đưa cho Anh Chị của Thắng? Phải đưa cho nó chứ!Nó làm sao là tùy quyền của nó!Các ông không nghĩ nó tự ái à?nó đã mất khả năng xủ lý đâu!Chưa phải qua Châu Quỳ khám mà!

HữuThành.Nguyễn nói...

Đã từng qua Châu Quỳ điều trị, chưa phải tái khám thì mới đúng. Tiếp xúc trực tiếp thì tôi thấy TT.Thắng còn rất minh mẫn trong các việc sinh hoạt thông thường. Nhưng không biết cậu sử dụng "tài nguyên" có chính xác không. Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng bị hại. Nếu tin lời cậu nói thì có thể hiểu theo cách của mình là "các thế lực thù địch" đánh phá cậu 24 giờ trong 7 ngày của tuần, qua "sóng". Không tiếp xúc nhiều với người nhà nó, tôi chỉ cảm nhận như thế. Lo rằng cậu có tiền, rồi bị ai nó dụ lấy mất thì hoài của. Nói thêm cho anh em biết, chứ việc này tôi cũng chỉ đóng góp và tôn trọng cách BLL làm.

TQtrung nói...

Tôi chưa biết đưa cho anh chị của Thắng kiểu gì, nhưng nếu các anh mang số tiền đó gửi tiết kiệm, cầm sổ đến giao, và cũng có cách gì đó để kiểm tra sự nguyên vẹn của 'vốn' và sự hao hụt khi cần thiết, được như vậy thì anh em, những người đóng góp yên tâm hơn, tôi nghĩ vậy. Không biết có 'chặt' quá không?

HữuThành.Nguyễn nói...

Gia đình chị của Thắng ở cùng khu với VHB. Nên chắc là cũng đã trao đổi kỹ và thống nhất. Chị Thắng nhận là kèm theo cả trách nhiệm chứ. Theo tôi thế là được, một trong nhiều cách có thể lựa chọn.