Thứ Năm, tháng 1 26, 2012

LONG ĐẢO

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lại thêm mấy con rồng ngửa cổ than trời!