Thứ Hai, tháng 1 30, 2012

"Bom núi lửa" một giải thích khác "Sơn Tinh - Thủy Tinh"

Lâu rồi tôi có bài nói về kết cấu đá trên đỉnh núi Tản thờ Sơn Tinh (thần Tản Viên). Theo đó ở vùng sông suối, vốn có nhiều viên cuội, bị núi lửa phun trào dung nham kết dính các viên cuội và đẩy lên cao. Một trong số đó thành đỉnh núi Tản. Câu chuyện rất gần với sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh với cốt chuyện núi cao lên theo nước dâng và cuối cùng chiến thắng.

Hôm nay trên Báo Đất Việt có bài "Du xuân khám phá tầng bom núi lửa trên đỉnh Ba Vì". Trong đó giải thích theo khoa học sự hình thành của các "agglomerate" là các viên hình thành do núi lửa phun nổ và định hình trong quá trình nguội đi trong khi lăn theo sườn núi. Rồi chúng được kết dính bởi dung nham phun trào thành tảng. (ảnh: bài đã dẫn)
Giải thích này được giới khoa học công nhận và phát biểu. Dù sao cách giải thích của mình gần với truyền thuyết hơn :-)

Không có nhận xét nào: