Thứ Sáu, tháng 2 06, 2009

MAY QUÁ

Minh Kính

Học kỳ 2 năm lớp 7 ở Trai Cau Đại Từ. Sau tiết học vật lý của thầy Đức . Các đồ lề được thu dọn về phòng giáo vụ. Thầy Đức chỉ MK nói : Cậu cẩn thận cho mang cái này. Tức là MK được phân công mang quả chuông thủy tinh tổ chảng dùng để thí nghiệm hút chân không lên phòng giáo vụ ở tận gốc đa hiệu bộ và trao tận tay cho chú Dũng. Vất vả lắm mới đưa được đến phòng thí nghiệm. Vừa gặp chú Dũng chưa kịp trao thì chú nói: "Không phải đây, tận đàng kia cơ, cái nhà bên trái ấy". Quả là "đường gay cuối chặng lại thêm gay". Vừa quay lưng thì dẫm phải một hòn đá chênh vênh. MK ngã lăn nhào và kết quả cái chuông quý hiếm duy nhất của trường bị đập vào một hòn đá kêu lên một tiếng "CHUÔNG" và vỡ vụn. MK đứng lên như là Từ Hải vậy, không nói được lời nào. Nhưng quả là may vì trong 12 điều kỷ luật chỉ nói "mượn của dân ... hỏng phải đền" chứ không thấy từ của công.

Không có nhận xét nào: