Thứ Sáu, tháng 2 06, 2009

Có thêm ảnh quý.

Nhân có Xuân Minh ra Bắc, Duy Linh mời một số anh em (Vân Hùng, H.Hải, Thanh "rắn", Hùng "Quách", Xuân Minh, TL) tới nhà "ôn cố". Tửu nhập ngôn xuất, nhiều tư liệu lịch sủ từ những người trong cuộc được phát lộ như: nguồn gốc, tổ chức "Bồ Tây- Bồ Ta", giai thoại " Hai anh bộ đội cụ Hồ mặc quần xanh"...(xin sẽ kể sau). Đặc biệt có cả những tấm ảnh lần đầu xuất hiện trên Blog (dưới đây). Xin gửi ngay món quà đầu xuân cho các bạn, đặc biệt là các bạn về học ĐH Quân y. Cảm ơn Duy Linh.

Ghi chú sau ảnh: Trung đội 3 C81 1968. (?) (Ảnh gốc chụp tại 1 tiệm ảnh Tàu -Duy Linh cẩn thận nên chỉ cho ảnh chụp lại)


Sau ảnh ghi : Thanh Liệt 20-10-1970 Sau những ngày ôn thi

Sau ảnh ghi : Sau 1 năm binh nghiệp 10-1970

Sau ảnh ghi : Chiến hữu! - Thanh Liệt 10-1970

Hy vọng anh chị em ủng hộ, sớm giải mật các kho tư liệu cho tất cả chúng ta được hồi tưởng.

11 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Ảnh bên TQ không thể là 1968 vì khi đó bọn già đã đi k3 rồi.
Từ trái sang:
Hàng sau cùng: Chí Nhân, Chí Nghĩa, Chí Dân, M.Cường, M.Đức, Ph.Tiến, Tất Thắng.
Hàng giữa: Duy Linh, Thanh rắn, Phạm Thành, Hồ Sơn, Thanh Nhân, Phạm Minh.
Hàng đầu: Chu H.Vân, LQ.Khánh, D.Sô, Tăng Lâm, Lê Chi, Hải dớ.

dathb136 nói...

Tấm ảnh đầu thấy 2 anh,em anh Chí Nhân,Chí Nghĩa ở hàng cuối từ trái qua.Ảnh 2-3 thấy anh Nhân đứng thứ 3.Ảnh cuối anh Nhân đứng đầu tính từ bên phải.

Nặc danh nói...

- Ảnh 2 : X Thủy,D.Linh,C.Nhân, X.Minh,L.Chi,?,Quốc Ân( nhệch).
-Ảnh 3 : XT,DL,CN,LC,?,QÂ.
- ẢNH 4: XM,XT,DL,CN.
-ẢNH 1 : Không phải 1968.
MK

Nặc danh nói...

Ảnh Thanh liệt:Thủy bều,Duy Linh, Chí Nhân, Xuân Minh, Chi gà, Việt già,Ân xái.
Ảnh trên HT nói chính xác,ảnh này chụp ở Y Trung,lúc đã chuyển lên phía trên sân bóng.Sau đó các anh "già" được lên lớp.
Ảnh 3 XT,DL,CN,XM,LC,Việt Già,Ân.
DS

Nặc danh nói...

Ảnh 1 thấy anh em nhớn hẳn, có lẽ phải là 1969. Nếu 1968 thì phải cuối năm, sau khi đi Quân chính về.
HCQuang

Nặc danh nói...

Anh Chí nhớn, không thể là năm 68-69 được vì lúc đó các anh "già"đã lên K3 rồi( MInh Đức,Phan Tiến).
DS

Nặc danh nói...

Ngày họp đại đội công bố danh sách các đ/c nhớn được lên lớp trên là ở Ytrung tại vườn cậy cạnh đại đội.
Sang trường mới dĩ nhiên các anh giai đã chễm chệ ở K3 rồi.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

DS nhớ ghê nhỉ. Tôi láng máng là thấy thiếu một số anh, rồi được biết các anh ấy lên lớp trên để ra trường sớm.
Chuyến về của a.PTĐà với chị VTM cũng vậy. Ở trường mới, nghe các bạn nói là hai người về rồi, hình như cùng chuyến với Ba trâu, .... Thì biết vậy chứ có ai nói gì đâu. Hồi đấy chưa có đầu óc sắp xếp nhân sự đen tối như bây giờ.

Tuong Lai nói...

Trong bức ảnh gốc có 4 chữ tàu (tên của hiệu ảnh)nên chắc chắn không phải là năm 1969.Để tôi hỏi lại Duy Linh xem dòng chữ sau ảnh là năm nào. Trí nhớ của mình dạo nay đến độ phải thay rồi.

Nặc danh nói...

Ừa, DS nhớ đúng, tôi quên mất cái dzụ có một số đ/c lớn xác, to tuổi được học "dồn".
Nhìn hình thấy anh em nhớn quá, so sánh với cái thâm mình hồi đó, thành thử ... nhầm
HCQuang

Nặc danh nói...

Xem hình dưới: Học viên sỹ quan thành thử không có giày "đen", rõ chán. Hồi đó phải tá (và lính Trỗi - thời kì "nhập Tống") mới có.
HCQuang