Thứ Bảy, tháng 2 07, 2009

Ai hơn ai

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bé nhưng "dé" to.
dachoak7

Nặc danh nói...

To mà "to ho" nhỏ

HMK6

Nặc danh nói...

Xe một ngưu lực

HMK6

Nặc danh nói...

Mèo lào thắng mỉu lào.

Nặc danh nói...

Văn minh hiện đại cho lắm vào.
HCQuang

Truong Dong Nhan nói...

Thay vì thi chọi trâu,bạn HCQ tổ chức thi trâu khỏe...

Nặc danh nói...

Con vô địch sẽ bị thịt ngay.
MK