Thứ Sáu, tháng 7 25, 2014

Tour de F...OSS

2014 Route/Tour de France, hoành tráng


Tour de FOSS, kém hơn tí :-)

Chuyến này nhân có HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2014 tại Việt Trì vào ngày 30/7 tới đây, một số thành viên VFOSSA (CLB Phần mềm Nguồn mở VN) rủ nhau đi xe đạp cho vui. Về cơ bản chuyến này lượt đi 29/7 lượt về 30/7, không có xe hộ tống dù rằng nhiều thành viên khác đi xe riêng, sẽ gặp nhau tại đó thôi.
Hai lão VFOSSA già đã từng đạp Cửa Việt-Huế sẽ lại tham gia chuyến này, trên tinh thần "vui là chính", kết hợp cổ động cho tinh thần Nguồn Mở.

Không có nhận xét nào: