Thứ Bảy, tháng 7 12, 2014

Hội chứng ký ức giả tạo của Trung Quốc

Là một bài do anh Nguyễn Ái Việt dịch và đăng trên trang cá nhân, xin giới thiệu (tại đây)

Không có nhận xét nào: