Thứ Hai, tháng 7 07, 2014

Thắp hương nhớ bạn

Chuyến gặp mặt Huế vừa rồi mọi người đều tiếc Chí hâu mới mất chưa đầy năm; giá mà còn bạn. Bởi vậy ngay trong ngày vừa tới Huế BLL hai miền tổ chức tới thắp hương nhớ bạn, thăm hỏi gia đình và mời dự cuộc gặp.
Tôi đã thắp hương bạn từ mấy tháng trước, chuyến đi với KVk7, nên ở lại KS nghỉ sau một sáng đạp xe miệt mài. Bạn nào dự cuộc thăm này mà có ảnh thì đưa tin ảnh nhé, như một cách gặp lại bạn hiền.

Không có nhận xét nào: