Thứ Ba, tháng 7 01, 2014

60 năm vẫn chạy tốt, Vịnh Mốc

Chở xe đạp theo, chúng tôi đạp từ Vịnh Mốc, Vĩnh Linh đến Cửa Việt, Quảng Trị để khởi động.

Đạp xe thì không có gì lạ, ai cũng có thể đạp. Mời mọi người xem cảnh. Chuyến đạp bắt đầu bằng sự cố cả hai bánh xe đều xẹp. Do trời nóng bơm căng để trong thùng xe kín mà cả hai giun đều bị "chẩy". May cũng chỉ thế, ngắt bỏ đoạn hỏng theo bài thời bé, bơm lên và đi. Chút trục trặc tiếp theo rồi cũng qua, an toàn cho tới Huế.

Tiếp theo


Chặng cuối đến gần cửa Tùng


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngía 2 thanh niên cong đít đạp xe thấy cũng phê, dưng đằng sau lại có ôto "hộ giá" thì khác gì bác Mao bơi trên sông Trường Giang???
Mấy "chú chuột" thử nghiệm Chương trình"xe đạp liệu pháp"này đều tỏ ra sung mãn,rất mượt AE ạ. Trừ tôi,mọi người nên tham gia.

TM