Thứ Tư, tháng 7 02, 2014

Hội

Số lượng "tay máy" tăng cùng dung lượng thẻ nhớ. TQ nên mở một album để anh em đưa hết ảnh vào kẻo ... sót!
Bữa tổng duyệt và lúc đi tham quan được coi là phần hội! Xin góp:

Không có nhận xét nào: