Thứ Năm, tháng 7 03, 2014

Mời dự tiệc cưới con gái

Hoàng Bình Minh k4 thân mời các bạn tới dự tiệc cưới con gái, nhân lễ thành hôn, vào 11h ngày Thứ Hai 7/7/2014 tại Nhà khách Chính phủ 2 Lê Thạch, Hà Nội.

Mong được tiếp đón các bạn tới chia vui.
(Ban LL đưa tin)

Không có nhận xét nào: