Thứ Bảy, tháng 6 01, 2013

Đối thoại Sangri La 2013 và bài phát biểu của thủ tướng VN

Đồng ý với bài của SGTT: Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: tầm nhìn mới, nội dung mới!

Truyền thông quốc tế nhất loạt nêu bật tầm nhìn và các nội dung không chỉ mang tính định hướng cho các cuộc thảo luận hai ngày tới. Diễn văn khai mạc của Thủ tướng Việt Nam mang đến cho cử tọa một số cách tiếp cận mới và có phần gây ngạc nhiên:

Thứ nhất, tầm nhìn bao quát để xử lý các tình huống phức tạp về an ninh và phát triển đối với châu Á – Thái bình dương hiện nay, đó là xây dựng lòng tin chiến lược.
Từ đây, cụm từ giản dị này sẽ được nhớ đến, bắt nguồn từ vị Thủ tướng của một đất nước đang thực thi hiệu quả đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ quốc tế.
Thứ hai, đánh giá về cuộc giành giật ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực. Thủ tướng Việt Nam nhận định: các quốc gia không phản đối sự can dự chiến lược của các nước ngoài, nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển.
Ông ghi nhận, các nước trong khu vực coi trọng vai trò của Trung Quốc và Mỹ, đồng thời ủng hộ hành động của hai cường quốc này nếu như chiến luợc và việc làm của Washington và Bắc Kinh tuân thủ pháp luật quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia.
Thứ ba, về hồ sơ Biển Đông, tuy phiếm chỉ (do thông lệ ngoại giao), nhưng Thủ tướng đã tố cáo một cách mạnh mẽ: “Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”.
Về giải pháp cho Biển Đông, thủ tướng Việt Nam kêu gọi “ASEAN và Trung Quốc cần đề cao trách nhiệm, cùng nhau củng cố lòng tin, chiến lược và trước hết là thực hiện nghiêm túc Tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông – DOC, nỗ lực hơn nữa để sớm có Bộ quy tắc ứng xử COC”.
Thứ tư, khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác.
Chính sách nói trên không ngăn cản Thủ tướng Việt Nam loan báo, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, trước hết là trong các lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự.
Thứ năm, về ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng không thể không nói đến một ASEAN đồng thuận, đoàn kết và với vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương.

2 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Khi được đích danh tướng diều hâu TQ hỏi ai là người gây căng thẳng trên biển Đông, TT nói tôi xin không nhắc lại.
Nếu là tôi, sợ éo gì mà không nối thằng TQ.
chắc biết trước như vầy nên NN không cho tớ đi họp.

TK8 nói...

Vđề trước mắt của TQ là fá thế "cờ vây", tìm kiếm thêm Lợi Ích và các điều kiện để fát triển mai sau.

Vđề lâu dài mới đáng ngại: Dân đông, thiếu Lương Thực - mần ăn được thì mua LT về, hết $$$ thì chắc chắn nó fải ăn cướp, mà chiến tranh thì nó chết bớt miệng ăn, 1 công đôi việc.


Chưa kể TQ có kiểu tạm dẹp bất ổn trong nước bằng cách gây sự với bên ngoài.

Láng giềng với thèng nì như ngủ trong kho thuốc nổ - vãi tè !