Thứ Bảy, tháng 6 29, 2013

Không đắt, hoàn toàn không!

Giá mỗi phòng vệ sinh sẽ vào khoảng từ 50-150 nghìn USD.
Tính ra tiền ta thì mỗi phòng VS cho lính này cả tỉ tới 3 tỉ.

Không có nhận xét nào: