Thứ Sáu, tháng 6 28, 2013

Đối đầu ở Biển Đông dẫn đến diệt vong

Vietnamnet.vn vừa đưa tuyên bố dọa dẫm của ngoại trưởng TQ với các nước có liên quan như thế:
Các quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba sẽ là “vô ích”, con đường đối đầu sẽ là “diệt vong” - Ngoại trưởng Trung Quốc lớn tiếng.
"Sẽ là diệt vong" cho các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hay chính là cho số phận của Đại Hán thế kỷ 21?
Hãy kiên định, "bất biến" với những gì đã được thử thách qua lịch sử và đang được thế giới ủng hộ dựa trên luật pháp của nền văn minh. Chứ không phải thứ luật lệ thiên triều hủ bại của Đại Hán như nhiều thế kỷ trước đây.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xì!TQ lại bổn cũ soạn lại:trò "Rung cây nhát khỉ" đấy mà,thằng nào yếu bóng vía thì sợ,chứ như nước Văn Lang này thì...éo sợ!/TBK4

TK8 nói...

Nó lồng lên như vậy chứng tỏ chúng ta đi đúng đường: liên kết ASEAN , Đông Bắc Á và tìm kiếm chỗ dựa từ bên thứ 3.

Giống mấy chú "Trỗi đểu" tính chơi cháu bật xới, giờ ngáo ngơ. :))

Nặc danh nói...

@TK8: Thì em để trong lòng đi,đừng nói ra thêm...xấu hổ"BANTROI"nhỉ,Các Cụ ngày xưa bảo rồi:"MỘT điều nhịn chính điều LÀNH mà","Ban Trôi"cũng là một XÃ HỘI thu nhỏ mà,không có gì thì làm sao để nhắc và nhớ nhỉ?/TBK4