Thứ Sáu, tháng 6 07, 2013

Tang lễ thân mẫu Vương Vĩnh Định

K4 vào viếng tang, kính cẩn tiễn đưa Hương hồn Thân mẫu bạn Vương Vĩnh Định về với tổ tiên
Bạn Trỗi k4 viếng xong lúc 14h kém 15, một số còn việc riêng nên về  trước, ảnh tôi chuyển trực tiếp lên blog, mời các bạn đón xem dưới đây   Xem tiếp

Tập trung
Tập trung
Chờ vào viếng

Tang gia
Viếng thân mẫu Vĩnh Định


Chào hỏi nhau tý rồi ra về, thành phần tham dự khá đông nhưng điều kiện chụp không thuận lợi chỉ chụp được một số bạn đứng gần.

Không có nhận xét nào: