Thứ Hai, tháng 6 24, 2013

Cốt cách

Đọc lời góp của anh DS xong tôi nhớ anh bạn Lê Duy Dân, CQ biết người này, từng nghiên cứu tiếng Việt theo cách rất khó tiếp thu. Suy luận của anh đi tới kết quả giống với điều anh DS nhắc trong lời góp. Tôi gửi mail mời anh xem bài "Đồng hóa..." và nếu có hứng thú, điều này anh luôn có, thì góp với anh em.
Tôi nhớ anh LD.Dân từng chỉ cho tôi một trang mạng mà anh đã tham gia. Tìm lại, nghĩ là trang Lý học Đông Phương. Vào trang đó gặp bài về bà Ba Cẩn của ông Đề Thám.
Không nói về nội dung. Chỉ riêng tấm ảnh bà và con gái Hoàng Thị Thế đã toát ra cốt cách và vẻ đẹp mà ngày nay có lẽ còn phải "ngước nhìn". Hay chỉ là cảm giác của tôi? (bấm vào ảnh xem lớn)
Đây có lẽ là ảnh chụp lại một bưu ảnh mà người Pháp đã làm sau khởi nghĩa Yên Thế thất bại, từ những chiến lợi phẩm mà họ có?

Không có nhận xét nào: