Thứ Sáu, tháng 8 03, 2012

Nhật ký lữ hành

Tất nhiên không phải nhật ký của tôi. Mà là chuyên mục của Du lịch/Thời báo Sài Gòn
Nếu có thời gian rảnh, đọc nhật ký này thỉnh thoảng ta gặp những chỗ quen, như tôi mới gặp lại Angkor, cù lao Chàm. Cứ lần mò rồi sẽ thấy lại nhiều chỗ khác nữa đã từng qua, từng thấy và từng... chưa thấy.
Và sẽ được đi vô số chỗ khác trên thế giới. Sợ đọc riết rồi khỏi cần đi nữa :-)

Không có nhận xét nào: