Thứ Ba, tháng 8 14, 2012

Đại tướng Văn Tiến Dũng với học sinh Trỗi

Nguồn: SRTKL2 (Ttrang 702 phần VII)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

@HT: mà VTM chẳng giống bác VTD tí nào,Cụ ấy thì đầu bạc mà VTM cứ đầu đen hoài...He he...he!