Thứ Sáu, tháng 8 31, 2012

Bọ được quyền tuyên bố...

...chẳng hiểu sao từ tối qua đến giờ cổng blogspot.com lại bị bỏ ngỏ?
Các loại lề phải lề trái lề ngoằn ngoèo ở cái cổng ấy đều chạy ngoan!?
Ngỡ ngàng như khi phát hiện ra từ bấy đến giờ mình nói văn xuôi :-)

1 nhận xét:

tranbachai nói...

Trước bọ nghĩ mình chuyên nói văn vần?