Thứ Tư, tháng 8 01, 2012

Nhạc chế và hệ lụy

Có lẽ chả ở nước nào mà không có bài hát bị chế. Đương nhiên chế là để hát.
Dưng hát sao cho khỏi bị hệ lụy lại là chuyện không phải luôn suôn sẻ. Một ban nhạc Nga sắp ra tòa vì hát "chế" ông Putin.
Tóm lại luôn luôn phải đi theo lối nhỏ, vì nó an toàn :-)

Không có nhận xét nào: