Thứ Hai, tháng 8 06, 2012

CHÙA DƠI SÓC TRĂNG

Trên đường về Cà Mau đoàn chúng tôi  đáo qua chùa dơi (Mã Tộc) ST, anh em xem cho vui.

Chùa của dân Khme
Bên trong
Ao chùa
dơi chùa

Đầu đã bạc nhưng tác phong "sâu sát quần chúng" vẫn không hề thay đổi.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

NT Cao bồi quá mà nhặt đâu được cái lảo đầu bạc thế.
ĐC

Nhat Trung nói...

Bây giờ mới thấy tay lão vòng sang gần đến số 2 trên áo"cháu"còn mình lại đẩy lão sang.
Chuyến đi Đất Mũi ghé Sóc Trăng thăm chùa dơi và ăn dơi.