Thứ Tư, tháng 6 27, 2012

Quy Nhơn điểm hẹn

Ngày mai 28/6 lại lên đường vào Quy Nhơn, tôi chợt nhận ra bằng những tình cờ mà trong một tháng tôi tới Quy Nhơn 2 lần (30/5 rời đi sau việc ông Từ Giấy và 30/6 trở lại gặp mặt bạn bè).
Nếu tính thời gian bằng năm thì là 3 lần trong năm (26/6/2011 cùng KV, ĐN và lão Hợp sau chuyến Lý Sơn). Nói "tình cờ" để loại Từ Ngữ khỏi việc tính đếm khi cậu trong vòng một tháng có thể tới Quy Nhơn 3 lần nhưng một năm cũng chả hơn thế.
Đã có một lần tôi từng có những chuyến đi tình cờ như thế trong 3 năm liên tục tới NTLS Trường Sơn trong tháng 7 của các năm 2004 (đi Hội An cùng anh LAD), 2005 (xuyên Việt về bằng đường Tây Nguyên), 2006 (thăm quê bên ngoại QB).
Tình cờ, nếu có ý nghĩa nào đấy, chính là điều không lý giải được để trở thành tình cờ của nó :-)

Không có nhận xét nào: