Thứ Tư, tháng 6 27, 2012

Có thể nói gì về "nhà giầu bại não"?

Trung Quốc mời thầu dầu khí cách Phan Thiết 57 hải lý, theo Sài Gòn Tiếp Thị.
Chỉ có thể nói "đồ nhà giầu bại não".
Mày bại não mày quậy ở nhà mày, thì mặc bố con nhà mày.
Bố mày cho mày sang quậy nhà hàng xóm, thì đừng trách không trông nom mày cẩn thận.
Nhà giầu cũng không giấu được cái bệnh bại não di truyền của dòng giống nhà mày đâu.

2 nhận xét:

tranbachai nói...

Cơ hội cho các bác tháo ách 16 chữ?

tranbachai nói...

“nếu chỉ có một triệu người Philippines không mua sản phẩm Trung Quốc, dù chỉ một lần/tháng, chúng tôi sẽ tạo ra một hình phạt tài chính khổng lồ với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ mất gần 250 triệu USD/năm”.
(NLD)