Thứ Hai, tháng 3 28, 2011

Hậu Hịch Khoa học Công nghệ

Đọc bài trên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam bàn về giải pháp kinh tế sáng tạo nhằm đưa VN trở thành "nước mạnh" (như "nước mạnh về CNTT" mà Thủ tướng vừa phê duyệt) có một nhận định mà tôi rất đồng tình "Mấu chốt của mọi vấn đề chung của VN hiện nay chính là nền tảng pháp lý và cơ chế thực thi pháp lý. Cơ quan để tạo ra cái cơ chế ấy, thực thi cơ chế ấy thì còn đang "cải tiến" theo một "lộ trình" bất định nào đấy chưa thể chuyên nghiệp ngay được. Vì thế mà Việt Nam muốn sáng tạo thì phải có lộ trình và cái lộ trình ấy có phải là 1 lộ trình... bất định?"
Nói như cách tôi vẫn nói, Việt Nam đang thiếu một nền hành chính chuyên nghiệp. Đó là một hệ thống quản lý xã hội có nguyên tắc, có công nghệ vận hành độc lập và đứng trên các tổ chức chính trị.
Bởi thế, Hịch là hịch cho vui chứ các nhà khoa học và công nghệ có cố thì những cố gắng của họ cũng như Tôn Ngộ Không, chả nhảy vượt hơn được bàn tay của "Phật Tổ". Hu hu,...

3 nhận xét:

TQtrung nói...

Như cái này thì còn lâu mới ra được “ Ngũ hành sơn”

Nặc danh nói...

@TQ HT:..."Đó phải là một hệ thống quản lý xã hội có nguyển tắc,vận hành độc lập và "đứng ngoài hệ thống..."thế thì được!",nhưng đứng trên nghe không ổn lắm,nhất là có CÁC ANH ở Trung ương mà nghe thì thế nào... ấy!/TBK4

HữuThành.Nguyễn nói...

@TBk4: nền dân chủ XHCN chỉ "gấp vạn lần dân chủ tư sản" nếu thực hiện được quyền dân chủ thực sự. Khi mà "lòng Quốc hội" còn phải đi qua khe cửa hẹp là "ý các anh" thì sợ rằng trên thực tế chúng ta còn xa lắm "dân chủ XHCN".