Thứ Tư, tháng 3 02, 2011

Theo chân CCB K (1)

TpHCM, buổi chiều sang Anh Đỗ với khoảng cách 25 nghìn taxi từ KS. Quế chị đã ở đấy từ lâu.
Cuộc gặp thêm người, cả QSVN/KQH, cả bạn Trỗi. ĐN lúng túng một chút vì kê thêm bàn mấy lần, dù là bàn nhỏ uống cà phê.

Ngoài thành viên đoàn đi TM và ĐN còn có Ak7, Gtl, TL, DS. Bên QS/QH có nhiều anh em mà lần đầu tôi mới gặp mặt. Chuyện qua lại, một vài khuôn mặt mới gặp đã cũ như Gtl với SGG, một vài quan hệ hóa ra cũng không có lạ như chắc bố em và anh cùng tập kết tầu Ba Lan, anh em học Toán cơ năm 68, "em" là con mẹ PA C11 k3,...
Kết thúc vui vẻ, không quá muộn để hôm sau lên đường.

Không có nhận xét nào: