Chủ Nhật, tháng 3 20, 2011

You look like a Vietnamese?

No, I'm a Cambodian!

Nguồn: TS1

2 nhận xét:

Tấn Định K9 nói...

‏السلام عليكم‎
Yes, I like!

Nặc danh nói...

Xem ảnh từ chuyến đi K mới thấy TQ hãy còn "xuân" lắm. Ở đây, ở đây, ở đây và cả ở đây nữa này. :)