Thứ Hai, tháng 9 20, 2010

Tối ưu hóa hoàn toàn?

Trong bài được Việt Nam Net đăng lại ông Đới Quốc Bình phát biểu "các nhân tố trong bộ ba lãnh đạo ở Hà Nội có thể đồng cảm hơn với các lợi ích tư tưởng chung của họ với Trung Quốc sau khi thay đổi lãnh đạo tại Đại hội Đảng tháng Giêng tới. Chúng ta sẽ tối ưu hóa hoàn toàn các quan hệ giữa hai đảng để đạt được kết quả tích cực trong quan hệ song phương với Việt Nam."
TQ đã khoắng tay trong bị để sắp xếp lại "bộ ba lãnh đạo ở HN"? Chắc có lẽ chỉ TQ và những ai ở trong bị biết. Tuy nhiên mong muốn đẩy nhanh việc xóa bỏ HĐND các cấp quận huyện, phường xã giống như (vô tình?) bắt đầu quá trình rút củi khỏi lò, dọn dẹp sân bãi cho một thay đổi căn bản theo hướng "tối ưu hóa"? Rất may việc này đã dừng một nhịp, chưa bỏ HĐND trong cả nước. Mong các đại biểu của dân tiếp tục suy nghĩ bằng cái đầu của mình để giác ngộ lại rằng một thiết chế dân chủ có thể bị làm cho trở nên vô ích chứ bản thân nó là cần thiết.
Con người ta có thể đẽo gỗ thành bụt thì ngược lại cũng có thể tự đầu độc con người mình vậy.

Tham khảo:
Quyền lực của dân: "Điều đáng nói là các cấp HĐND và cả QH, đa số các đại biểu thường kiêm nhiệm, họ thường là các quan chức, nên chức năng đại diện, là tiếng nói của dân của họ bị lu mờ. Đó mới chính là vấn đề cần cải cách."

Không có nhận xét nào: