Thứ Bảy, tháng 9 25, 2010

Một ngàn năm Thăng long- Hà Nội

Mời các bạn xem một video clip về kỷ niệm một ngàn năm Thăng long Hà nội

Không có nhận xét nào: