Thứ Năm, tháng 9 30, 2010

Trang web này hiện không có

HMk6 hỏi mở blog thấy trắng ở trên, làm sao mà đăng bài mới? Đúng là cái băng trắng ấy làm mất hết các nút chức năng.
Vậy thì hãy vào từ địa chỉ http://www.google.com/accounts để sau khi đăng nhập có giao diện Google theo danh khoản của mình.
Chuột phải vào Blogger rồi chọn mở theo tab mới để mở giao diện Bảng điều khiển Blogger. Ở đây có nút mầu xanh "bài đăng mới". Bấm vào đấy là có giao diện soạn bài mới thôi.
Ấy nhưng đừng có tin soạn xong gửi được. Mạng nó bị trục trặc thì có thể hỏng nhiều cách. Nếu có được thì cũng coi như an ủi cho cố gắng, chứ mà không được thì thôi, :-) Thôi một lúc lại được. Được một lúc lại thôi. Dạo này cứ thế.

Không có nhận xét nào: