Thứ Sáu, tháng 9 03, 2010

GIAO BAN CAFE

Mời các bantroi và những người bạn tham dự buổi giao ban Cafe thân mật
Địa điểm Café THỜI @ 21/3 Lý Chính Thắng Q3 TP. HCM
Thời gian : Chủ nhật ,sau 08 giờ ngày05 tháng 9 năm 2010
ĐÔI KHI – MẮT VÀNG- THỜI@ Kính mời

TRUNG LIÊM

Không có nhận xét nào: