Thứ Ba, tháng 9 21, 2010

Ảnh bạn Trỗi mới nhất và suýt cũ nhất

Sáng nay hội thảo được anh SD k3 khai mạc
Còn mấy thằng k4 mình thì hôm nay vẫn còn thấy đứng ở 240bis Pasteur, SG (1976).
(Ảnh nguyên khổ 240bis để ở Ảnh Gốc k4)

Không có nhận xét nào: